Như tiêu đề e cần tim gấp một em VT 10 số đuôi 011995 hoặc 111995, a/e ai biết hay cầm chỉ giúp em với ah

Tiện a/e cho hỏi ai cầm hay biết 0968.01.1995 của ai ko thì chỉ em với ah, thanks all