0975119995 1tr
0975229994 900k
mua cả 2 e giá mềm có fix cho a e nhé
LH 01683486767