0962 35 37 39


Cam kết 200k/tháng trong 18 tháng
gọi 1000p miễn phí trong 18 tháng liên tiếp
( đã bao gồm đặt cọc 200k tháng cuối )

anh em nào có nhu cầu SMS 0942.987.978