Cần bán nhanh trong 02 ngày: 02-03/04/2013

Sim Viettel 10 s
Chính chủ sang tên tại cửa hàng Viettel thuận lợi cho 2 bên

0963-6666-37
Giá 900k (fixed)

:|:|:|
:|:|
:|


Liên hệ:
09-8797-8898