Toàn phát lộc tài, chỉ toàn 3 6 8 9. Phá giá, sim nguyên kít 100% chưa kích hoạt
0968.98.3883 = 1tr4 fix -> 1tr3
0968.98.3882 = 1tr2 no fix
Cập nhật 12h ngày 02/04/2013
Liên hệ: 0974.098.995 (SMS, not Call)