0975119995 1tr
0975229994 900k
có fix cho ae nhé
có cả lô 999x nhé ae nào thích LH 01683486767