EM sơn thường tín .hà nội


bán mấy em siêu cổ viettel xuất kho tù năm
2005 hàng rất hiếm trên thị trường sim viettel còn sót lại
kít lên tài khoản 210k
call : O9O9.19.3333 ..O46.686.5555
đảng cấp trên từng con số


O.9.8.8.9.9.8.9.3.8 giá 3.2t
O.9.8.8.9.9.8.9.5.6 giá 2.9t
O.9.8.8.9.9.8.9.5.8 giá 3.2t
O.9.8.8.9.9.8.9.6.3 giá 2.8
tO.9.8.8.9.9.8.9.0.9 xong
O.9.8.8.9.9.8.9.1.9 xong
O.9.8.8.9.9.8.9.2.9 xong
O.9.8.8.9.9.8.9.3.9 xong

O.9.8.8.9.9.8.9.7.9 xong

O.9.8.8.9.9.8.9.4.9 giá 4.2t
O.9.8.8.9.9.8.9.5.9 giá 5.8t
O.9.8.8.9.9.8.9.0.4 giá 2.8t
O.9.8.8.9.9.8.9.0.7 giá 2.8t


O.9.8.8.9.9.8.9.1.8 giá 4.0t
O.9.8.8.9.9.8.9.2.6 giá 3.6t
O.9.8.8.9.9.8.9.8.5 g iá 3.8t


O.9.8.8.9.9.8.9.7.7 giá 3.2t
O.9.8.8.9.9.8.9.7.8 giá 3.5t


O.9.8.8.9.9.8.9.5.5 giá 3.5t
O.9.8.8.9.9.8.9.3.6 giá 3.2tmấy em siêu cổ hà nội cổ kính ngàn năm
O.9.8.8.9.9.8.9.3.1 = 2.650k
O.9.8.8.9.9.8.9.
3.2 = 2.850k
O.9.8.8.9.9.8.9.3.3 = 3.250k

hàng độc cổ nhất chỉ có 3 phím chuẩn

O.9.8.8.9.9.8.9.0.0 = 2.6t
O.9.8.8.9.9.8.9.0.8 = xong
O.9.8.8.9.9.8.9.8.0
= 4.2t

Mấy em sim víp 88.99.88.9x.8x


O9.68.86.68.90 = 3.5t
O9.68.86.68.91 = 3.5t

O9.68.86.68.92 = 3.5t
O9.68.86.68.93 = 3.5t

O9.68.89.98.80 = 2.8t
O9.68.89.98.81 = 2.8t

O9.68.89.98.82 = 2.8t
O9.68.89.98.83 = 3. 5t

O9.68.89.98.84 = 2.5t
O9.68.89.98.85 = 2.8t

O9.68.89.89.82 = 2.8t
O9.68.89.89.83 = 2.8t

O9.68.89.89.85 = 2.8t
O9.68.89.98.87 = 2.2tcall là cách giao dịnh nhanh nhất hiệu quả nhất :


LH :O.9.O.9.1.9.3.3.3.3. : .O46. 686.5555


anh em xem xong lên giúp mình cái.thank