0975119995 1tr
0975229994 900k
có fix cho ae nhé... có cả lô 999x giá mềm cho ae
LH 01683486767