Sim nguyên kít cổ kính

0916.203.203 4tr

0913.561.561 5tr

Thanks!!!