BÁN or ĐỔI : 0123.363.6666 - 13 TR 600K or Đổi lấy 6789 đầu 10 số , 56789 đầu 11 số .
Yêu cầu mạng viettel or mobile phone không có số 4.
Liên hệ : 0917.179.168