1. Tiêu chuẩn cây cao su đưa vào cạo mủ
Cây cao su được xem là đủ tiêu chuẩn mở cạo khi bề vòng thân cây đạt từ 50 cm trở lên, đo cách mặt đất 1 m. Cần tránh việc cạo cây quá nhỏ (dưới 40 cm) vì khi bắt đầu mở cạo, sinh trưởng của cây bị chậm lại, cây chậm lớn để cho năng suất lâu dài về sau.
Ngày nay, có nhiều giống cao su sinh trưởng nhanh nhưng vỏ cạo thì mỏng nên khó cạo. Do khi cạo trên lớp vỏ mỏng dễ bị cạo phạm.Vì vậy, một tiêu chuẩn nữa cần xem xét là cây đủ tiêu chuẩn cạo khi độ dầy vỏ trên 6 mm. Tiêu chuẩn này cũng áp dụng cho vỏ tái sinh.
2. Số cây trên một phần cạo (số cây một người có thể cạo trong ngày)
Tùy theo địa hình, tuổi cây cạo và sức khỏe của người công nhân cạo mủ. Một người có sức khỏe bình thường có thể cạo miệng ngửa được 400 – 500 cây/ngày.
Trong trường hợp cạo hai miệng úp và ngửa thì số cây cạo chỉ trong khoảng 320 – 380 cây/ngày.

3. Trang bị vật tư cho cây cạo mủ
Cây cạo được trang bị đầy đủ các vật tư: Kiềng, chén, máng. Máng đóng nghiêng dưới miệng tiền 10 cm, kiềng buộc cách miệng tiền 25 cm – 35 cm, không được đóng kiềng vào thân cây cao su.
Trang bị vật tư cho cây cạo mủ

Chén hứng mủ làm bằng đất nung, trong lòng chén có tráng lớp men sứ để dễ bóc mủ chén.
Vào mùa mưa phải trang bị máng chắn nước mưa cho cây cao su.
4. Thiết kế miệng cạo
a) Chiều cao miệng cạo:
Miệng cạo cây mới mở có miệng tiền đo 1,3 m cách mặt đất.
b) Độ dốc miệng cạo:
Tùy theo tuổi cây, độ dốc miệng cạo so với trục ngang là:
- Cây mới cạo (tuổi cạo 1 – 10) : 340
- Cây trung niên (tuổi cạo 11 – 17) : 320
- Cây già (trên 17 tuối cạo) : 300
- Cây cạo úp : 450
c) Hướng miệng cạo:
Miệng tiền được mở đồng loạt cùng một hướng trong lô.
d/ Mở thêm (mở dặm):
Vào tháng 4 và tháng 10 hàng năm mở cạo thêm những cây đã đủ tiêu chuẩn mở miệng cạo. Đầu năm cạo thứ 3 mở cạo tất cả các cây vanh > 40 cm. Miệng cạo có cùng độ cao hiện tại của các cây mở trước.
5. Mở miệng cạo.
Sau khi thiết kế, cạo xả miệng 3 nhát dao:
- Nhát 1: Cạo chuẩn.
- Nhát 2: Vạt nêm.
- Nhát 3: Hoàn chỉnh miệng cạo, cạo ép má dao từ từ đến độ sâu cạo quy
định, tránh không để cạo phạm khi mở miệng cạo.
Mức độ hao vỏ cạo khi mở miệng cho phép tối đa từ 1,5 – 2,0 cm.