cần thanh lý nốt 2 sim năm sinh

0964.9.5.1986
0965.1.6.1979= 0965.161.979

giá chuẩn cả cặp 2tr
kết xin liên hệ chữ ký. thanks