Hiện tôi đang có 2 căn hộ chung cư Times City Vincom 458 Minh Khai do Vincom làm chủ đầu tư.

Chi tiết căn hộ:

Căn hộ T1 Căn 04- 75.2m2 hướng Bắc tổng giá trị 2.7 tỷ cắt lỗ còn 2 tỷ.

Căn hộ T5 Căn 15 – 110.3m2 Căn Góc hướng Đông Nam, tổng giá trị 4 tỷ cắt lỗ còn 3,5 tỷ.

Ai có nhu cầu thật sự xin vui lòng liên hệ : C Trang 0983.076.875


Tag-google: Bán chung cư times city, Chung cư times city, times city 110.3m, times city 97.5m, bán căn góc times city, chung cư 458 Minh khai, chung cu 8/3, chung cư quận Hai bà trưng, times city 75.2m, times city 86.9m, Times city 94m, times city 90.1m, times city 108.6m, chung cư times city tòa T7, chung cư times city tòa T5, cc times city tòa T1, Chung cư times city tòa T2 T3, CC Times city Vincom, Chung cư Vincom, Bán chung cư Minh Khai, bán chung cư vào ở luôn, bán chung cư 2 tỉ, bán chung cư caHiện tôi đang có 2 căn hộ chung cư Times City Vincom 458 Minh Khai do Vincom làm chủ đầu tư.


Chi tiết căn hộ:

Căn hộ T1 Căn 04- 75.2m2 hướng Bắc tổng giá trị 2.7 tỷ cắt lỗ còn 2 tỷ.

Căn hộ T5 Căn 15 – 110.3m2 Căn Góc hướng Đông Nam, tổng giá trị 4 tỷ cắt lỗ còn 3,5 tỷ.

Ai có nhu cầu thật sự xin vui lòng liên hệ : C Trang 0983.076.875


Tag-google: Bán chung cư times city, Chung cư times city, times city 110.3m, times city 97.5m, bán căn góc times city, chung cư 458 Minh khai, chung cu 8/3, chung cư quận Hai bà trưng, times city 75.2m, times city 86.9m, Times city 94m, times city 90.1m, times city 108.6m, chung cư times city tòa T7, chung cư times city tòa T5, cc times city tòa T1, Chung cư times city tòa T2 T3, CC Times city Vincom, Chung cư Vincom, Bán chung cư Minh Khai, bán chung cư vào ở luôn, bán chung cư 2 tỉ, bán chung cư caHiện tôi đang có 2 căn hộ chung cư Times City Vincom 458 Minh Khai do Vincom làm chủ đầu tư.


Chi tiết căn hộ:

Căn hộ T1 Căn 04- 75.2m2 hướng Bắc tổng giá trị 2.7 tỷ cắt lỗ còn 2 tỷ.

Căn hộ T5 Căn 15 – 110.3m2 Căn Góc hướng Đông Nam, tổng giá trị 4 tỷ cắt lỗ còn 3,5 tỷ.

Ai có nhu cầu thật sự xin vui lòng liên hệ : C Trang 0983.076.875


Tag-google: Bán chung cư times city, Chung cư times city, times city 110.3m, times city 97.5m, bán căn góc times city, chung cư 458 Minh khai, chung cu 8/3, chung cư quận Hai bà trưng, times city 75.2m, times city 86.9m, Times city 94m, times city 90.1m, times city 108.6m, chung cư times city tòa T7, chung cư times city tòa T5, cc times city tòa T1, Chung cư times city tòa T2 T3, CC Times city Vincom, Chung cư Vincom, Bán chung cư Minh Khai, bán chung cư vào ở luôn, bán chung cư 2 tỉ, bán chung cư caHiện tôi đang có 2 căn hộ chung cư Times City Vincom 458 Minh Khai do Vincom làm chủ đầu tư.


Chi tiết căn hộ:

Căn hộ T1 Căn 04- 75.2m2 hướng Bắc tổng giá trị 2.7 tỷ cắt lỗ còn 2 tỷ.

Căn hộ T5 Căn 15 – 110.3m2 Căn Góc hướng Đông Nam, tổng giá trị 4 tỷ cắt lỗ còn 3,5 tỷ.

Ai có nhu cầu thật sự xin vui lòng liên hệ : C Trang 0983.076.875


Tag-google: Bán chung cư times city, Chung cư times city, times city 110.3m, times city 97.5m, bán căn góc times city, chung cư 458 Minh khai, chung cu 8/3, chung cư quận Hai bà trưng, times city 75.2m, times city 86.9m, Times city 94m, times city 90.1m, times city 108.6m, chung cư times city tòa T7, chung cư times city tòa T5, cc times city tòa T1, Chung cư times city tòa T2 T3, CC Times city Vincom, Chung cư Vincom, Bán chung cư Minh Khai, bán chung cư vào ở luôn, bán chung cư 2 tỉ, bán chung cư caHiện tôi đang có 2 căn hộ chung cư Times City Vincom 458 Minh Khai do Vincom làm chủ đầu tư.


Chi tiết căn hộ:

Căn hộ T1 Căn 04- 75.2m2 hướng Bắc tổng giá trị 2.7 tỷ cắt lỗ còn 2 tỷ.

Căn hộ T5 Căn 15 – 110.3m2 Căn Góc hướng Đông Nam, tổng giá trị 4 tỷ cắt lỗ còn 3,5 tỷ.

Ai có nhu cầu thật sự xin vui lòng liên hệ : C Trang 0983.076.875


Tag-google: Bán chung cư times city, Chung cư times city, times city 110.3m, times city 97.5m, bán căn góc times city, chung cư 458 Minh khai, chung cu 8/3, chung cư quận Hai bà trưng, times city 75.2m, times city 86.9m, Times city 94m, times city 90.1m, times city 108.6m, chung cư times city tòa T7, chung cư times city tòa T5, cc times city tòa T1, Chung cư times city tòa T2 T3, CC Times city Vincom, Chung cư Vincom, Bán chung cư Minh Khai, bán chung cư vào ở luôn, bán chung cư 2 tỉ, bán chung cư ca