Ưu tiên nhưng sim đầu số 0909, 0904, 0912, 0989....
Liên hệ 01224321799 nhé !