Giá cả lô là 1t5/1 số
0964.152.666
0964.035.666
0964.045.666
0967.251.666
0964.145.666
liên hệ:01633211111 để chốt nhé