BÁN NHANH.......
0944.372. 678

0943 .710 .678
0942. 409 .678
0945 .063 .678
0943 .910 .678
5 em giá 2tr2 nhé.
Ai đi qua up phụ em nhé....................Thanks