*
*
[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/04/04/1169936/201304084337____ng_____c_l___n.jpg[/IMG]
[B][I]Ống thép đúc, ống đúc tiêu chuẩn*[/I][/B][B][I]ASTM A53/ ASTM A53B/[/I][/B][B][I]*[/I][/B][B][I]ASTM A53 Grade b*[/I][/B]
[B]Tiêu chu[/B][B]ẩn: * **[I]Mỹ:[/I][/B]*ASTM A53/ ASTM A53B/*ASTM A53 Grade b*
*********************** ASTM A106/ ASTM A106B/*ASTM A106 Grade B
************************[B][I]Nga[/I][/B]: Gost
************************[B][I]Nhật[/I][/B]: Jis
************************[B][I]Đức[/I][/B]: Din
[B]Kính Thước:[/B]*[B][I]INCHES[/I][/B][B]:[/B]*¼, ½, ¾, 1, 1 ¼, 1 ½, 2, 2 ½, 3, 3 ½, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36
************************[B][I]Danh nghĩa[/I]:[/B]*DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300, DN350, DN400, DN450, DN500, DN550, DN600
************************[B][I]Đường kính (O.D):[/I][/B]*Ø 21, Ø 27, Ø 34, Ø 42, Ø 49, Ø 60, Ø 76, Ø 90, Ø 114, Ø 141, Ø 168, Ø 219, Ø 273, Ø 325, Ø 355, Ø 406, Ø 457, Ø 508, Ø 556, Ø 610
************************[B][I]Độ dày (mm):*2mm- 50mm[/I][/B]*,SCH10, SCH 20, SCH 30, STD SCH 40, SCH 60, XS, SCH 80, SCH 100, SCH 120, SCH 140, SCH 160, XXS
[B][I]Xuất xứ:*********[/I][/B]Trung quốc(China), Nhật bản(Japan), nga(Rusian).
[B][I]Ứng dụng:[/I][/B]**** Ống thép đúc dùng cho nồi hơi áp suất cao, ứng dụng trong xây dựng, dung dẫn dầu dẫn khí, dẫn hơi, dẫn nước thủy lợi,Ngoài ra còn được sử dụng rộng rãi trên nhiều lĩnh vực : Xăng dầu, thực phẩm, năng lượng, dược phẩm, hàng không, ống dẫn nhiệt, hàng hải, khí hóa lỏng, chất lỏng, hóa học, công nghệ sinh học, công nghệ hạt nhân, xây dựng, môi trường, vận tải, cơ khí chế tạo.Dân dụng, áp lực, cấp nước, dẫn ga, dẫn dầu, hệ thống cứu hỏa, giàn nước đá*[B]Kết cấu phức tạp:[/B]*Các kết cấu xây dựng, cầu cảng, cầu vượt, kết cấu chịu lực cao cho dàn không gian khẩu độ lớn.
[B]Xây dựng:[/B]*Giàn giáo, cây chống, sàn bêtông dự ứng lực, móng cọc ống thép dạng vòng vây, kết cấu vòm ống thép nhồi bê tông, cọc ống thép dùng cho nền móng trên mặt nước và cọc ống thép tường chắn tam cấp dành cho nền móng ngập đất
[B]Cơ điện lạnh:[/B]*Ống bao, ống luồn dây điện, ống luồn cáp quang (do không có mối hàn phía trong), cơ điện lạnh *
Ống thép đúc, thép ống phi 219, thép ống phi 168, han ong thep, tiêu chuẩn ống thép đúc, ống thép hàn, thep ong han, tiêu chuẩn thép ống, ống thép đúc sch40
*
[TABLE]
[TR]
[TD="width: 329, colspan: 6"] [B]Thép ống đúc Tiêu chuẩn ASTM/ API*[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 56"] [B]mm[/B]
[/TD]
[TD="width: 69"] [B]*mm*[/B]
[/TD]
[TD="width: 41"] [B]STD[/B]
[/TD]
[TD="width: 57"] [B]SCH40[/B]
[/TD]
[TD="width: 48"] [B]XS[/B]
[/TD]
[TD="width: 57"] [B]SCH80[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 56"] DN6
[/TD]
[TD="width: 69"] *****Ø10.3
[/TD]
[TD="width: 41"] **1.7
[/TD]
[TD="width: 57"] ***1.7
[/TD]
[TD="width: 48"] ****2.4
[/TD]
[TD="width: 57"] ****2.4
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 56"] DN8
[/TD]
[TD="width: 69"] *****Ø13.7
[/TD]
[TD="width: 41"] **2.2
[/TD]
[TD="width: 57"] ***2.2
[/TD]
[TD="width: 48"] ****3.0
[/TD]
[TD="width: 57"] ****3.0
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 56"] DN10
[/TD]
[TD="width: 69"] *****Ø17.1
[/TD]
[TD="width: 41"] **2.3
[/TD]
[TD="width: 57"] ***2.3
[/TD]
[TD="width: 48"] ****3.2
[/TD]
[TD="width: 57"] ****3.2
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 56"] DN15
[/TD]
[TD="width: 69"] *****Ø21.3
[/TD]
[TD="width: 41"] **2.8
[/TD]
[TD="width: 57"] ***2.8
[/TD]
[TD="width: 48"] ****3.7
[/TD]
[TD="width: 57"] ****3.7
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 56"] DN20
[/TD]
[TD="width: 69"] ****Ø26.7
[/TD]
[TD="width: 41"] **2.9
[/TD]
[TD="width: 57"] ***2.9
[/TD]
[TD="width: 48"] ****3.9
[/TD]
[TD="width: 57"] ****3.9
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 56"] DN25
[/TD]
[TD="width: 69"] *****Ø33.4
[/TD]
[TD="width: 41"] **3.4
[/TD]
[TD="width: 57"] ***3.4
[/TD]
[TD="width: 48"] ****4.6
[/TD]
[TD="width: 57"] ****4.6
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 56"] DN32
[/TD]
[TD="width: 69"] *****Ø42.2
[/TD]
[TD="width: 41"] **3.6
[/TD]
[TD="width: 57"] ***3.6
[/TD]
[TD="width: 48"] ****4.9
[/TD]
[TD="width: 57"] ****4.9
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 56"] DN40
[/TD]
[TD="width: 69"] *****Ø48.3
[/TD]
[TD="width: 41"] **3.7
[/TD]
[TD="width: 57"] ***3.7
[/TD]
[TD="width: 48"] ****5.1
[/TD]
[TD="width: 57"] ****5.1
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 56"] DN50
[/TD]
[TD="width: 69"] *****Ø60.3
[/TD]
[TD="width: 41"] **3.9
[/TD]
[TD="width: 57"] ***3.9
[/TD]
[TD="width: 48"] ****5.5
[/TD]
[TD="width: 57"] ****5.5
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 56"] DN65
[/TD]
[TD="width: 69"] *****Ø73.0
[/TD]
[TD="width: 41"] **5.2
[/TD]
[TD="width: 57"] ***5.2
[/TD]
[TD="width: 48"] ****7.0
[/TD]
[TD="width: 57"] ****7.0
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 56"] DN80
[/TD]
[TD="width: 69"] *****Ø88.9
[/TD]
[TD="width: 41"] **5.5
[/TD]
[TD="width: 57"] ***5.5
[/TD]
[TD="width: 48"] ****7.6
[/TD]
[TD="width: 57"] ****7.6
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 56"] DN90
[/TD]
[TD="width: 69"] ***Ø101.6
[/TD]
[TD="width: 41"] **5.8
[/TD]
[TD="width: 57"] ***5.8
[/TD]
[TD="width: 48"] ****8.1
[/TD]
[TD="width: 57"] ****8.1
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 56"] DN100
[/TD]
[TD="width: 69"] ***Ø114.3
[/TD]
[TD="width: 41"] **6.0
[/TD]
[TD="width: 57"] ***6.0
[/TD]
[TD="width: 48"] ****8.6
[/TD]
[TD="width: 57"] ****8.6
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 56"] DN125
[/TD]
[TD="width: 69"] ***Ø141.3
[/TD]
[TD="width: 41"] **6.6
[/TD]
[TD="width: 57"] ***6.6
[/TD]
[TD="width: 48"] ****9.5
[/TD]
[TD="width: 57"] ****9.5
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 56"] DN150
[/TD]
[TD="width: 69"] ***Ø168.3
[/TD]
[TD="width: 41"] **7.1
[/TD]
[TD="width: 57"] ***7.1
[/TD]
[TD="width: 48"] **11.0
[/TD]
[TD="width: 57"] **11.0
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 56"] DN200
[/TD]
[TD="width: 69"] ***Ø219.1
[/TD]
[TD="width: 41"] **8.2
[/TD]
[TD="width: 57"] ***8.2
[/TD]
[TD="width: 48"] **12.7
[/TD]
[TD="width: 57"] **12.7
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 56"] DN250
[/TD]
[TD="width: 69"] ***Ø273.1
[/TD]
[TD="width: 41"] **9.3
[/TD]
[TD="width: 57"] ***9.3
[/TD]
[TD="width: 48"] **12.7
[/TD]
[TD="width: 57"] **15.1
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 56"] DN300
[/TD]
[TD="width: 69"] ***Ø323.9
[/TD]
[TD="width: 41"] **9.5
[/TD]
[TD="width: 57"] *10.3*
[/TD]
[TD="width: 48"] **12.7
[/TD]
[TD="width: 57"] **17.5
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 56"] DN350
[/TD]
[TD="width: 69"] ***Ø355.6
[/TD]
[TD="width: 41"] **9.5
[/TD]
[TD="width: 57"] *11.1
[/TD]
[TD="width: 48"] **12.7
[/TD]
[TD="width: 57"] **19.1
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 56"] DN400
[/TD]
[TD="width: 69"] ***Ø406.4
[/TD]
[TD="width: 41"] **9.5
[/TD]
[TD="width: 57"] *12.7
[/TD]
[TD="width: 48"] **12.7
[/TD]
[TD="width: 57"] **21.4
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 56"] DN450
[/TD]
[TD="width: 69"] ***Ø457.2
[/TD]
[TD="width: 41"] **9.5
[/TD]
[TD="width: 57"] *14.3
[/TD]
[TD="width: 48"] **12.7
[/TD]
[TD="width: 57"] **23.9
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 56"] DN500
[/TD]
[TD="width: 69"] ***Ø508.0
[/TD]
[TD="width: 41"] **9.5
[/TD]
[TD="width: 57"] *16.1
[/TD]
[TD="width: 48"] **12.7
[/TD]
[TD="width: 57"] **26.2
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 56"] DN550
[/TD]
[TD="width: 69"] ***Ø558.8
[/TD]
[TD="width: 41"] **9.5
[/TD]
[TD="width: 57"] ***9.5
[/TD]
[TD="width: 48"] **12.7
[/TD]
[TD="width: 57"] **28.6
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 56"] DN600
[/TD]
[TD="width: 69"] ***Ø609.6
[/TD]
[TD="width: 41"] **9.5
[/TD]
[TD="width: 57"] ***9.5
[/TD]
[TD="width: 48"] **12.7
[/TD]
[TD="width: 57"] **31.0
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[I]Mọi chi tiết xin liên hệ:[/I]
[I]Mail: dong.[/I][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=mailto%3Atheptruongthinhphat%40gmail.com"][I]truongthinhphat@gmail.com[/I][/URL]
[I]Web:[/I] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Ftruongthinhphatsteel.com%2F"][I][url]http://truongthinhphatsteel.com/[/url][/I][/URL]
[I]Cty Thép Trường Thịnh Phát[/I]
[I]21A/E4 KDC Thuận giao- Thuận An –BD[/I]
[I]Mr :* Đồng: 0913.238.278[/I]
[I]Đt: :**** 06503 719 330( Mr: Đồng)[/I]

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]