[LIST][*]Tên giao dịch:*[B]PHUC KHANH STEEL CORP[/B] [*]Địa chỉ:*[B]371 Quốc Lộ 1A, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh[/B] [*]Giám đốc/Đại diện pháp luật:*[B]Nguyễn Phúc Khánh[/B] [/LIST]

[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fphuckhanhthep.com%2F"]http://phuckhanhthep.com/[/URL]

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]