vì công việc nên cần sang lại văn phòng công ty môi giới việc làm giá 8trieu65 gồm bàn ghế giấy phép hoạt động và một máy tính

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]