Tình hình là ông anh cho mình vài sim cổ mobifone từ năm 1993, mạng di động đầu tiên ở Việt Nam ta. Hiện ko có nhu cầu dùng tới nên nhượng lại cho anh em:
1.O9O34OO278(Thuê bao thứ 279 mobifone) => Giá sang tên: 5M
2. O9O34OO211(Thuê bao thứ 212 mobifone, dễ nhớ) => Giá sang tên: 3M
3. O9O34O.3578(Hàng tiến ông Đia, độc hiếm) => Giá sang tên: 5M

Liên hệ: O989.21O.257