BẢNG BÁO GIÁ
*
DỊCH VỤ VISA - HỘ CHIẾU.
1.**** Đối với trường hợp khách có Hộ khẩu tại TP.HCM.
********* - 1 ngày lấy*********** : 2.500.000 VNĐ.
********* - 3 ngày lấy*********** : 2.000.000 VNĐ.*
2.* Đối với trường hợp khách có Hộ khẩu tại các tỉnh ngoài TP HCM.
*- 7 ngày lấy:********** : 3.000.000 VNĐ.
********* - Lấy sớm hơn + 1.000.000 VNĐ
*Ghi chú: Trường hợp Hộ chiếu
- Tất cả thời hạn nộp hồ sơ cấp Hộ chiếu trên không tính ngày đi nộp.
********* - Thủ tục: CMND gốc và 4 ảnh 4x6 phông nền trắng.
* Liên hệ: 0932.543.374 (SANG)