Công ty TNHH Dich Vụ Du Lịch Vitour**là đại lý cấp I chuyên bán vé của tàu hoả chặng *Hà Nội - Đồng Hới & Đồng Hới - Hà Nội.*Đặc biệt, đơn vị chúng tôi bao gồm dịch vụ giao vé tận nơi cho Quý khách hàng đặt vé tại đại lý của chúng tôi.
CÁC LOẠI VÉ BÁN RA
- *Ngồi cứng thường*
- Ngồi cứng lạnh
- Ngồi mềm điều hòa
- Nằm cứng k6 điều hòa
- Nằm mềm K4 điều hòa
- Nằm mềm K4 điều hòa óp gỗ
BẢNG GIÁ VÉ HIỆN HÀNH
+ Với tàu SE1/2
TÊN GA ĐẾN MÁC TÀU NGỒI MỀM ĐH NẰM K6 T1 ĐH NẰM K6 T2 ĐH NẰM K6 T3 ĐH NẰM K4 T1 ĐH NẰM K4 T2 ĐH
ĐỒNG HỚI 514 817 787 686 856 848
+ Với tàu SE3/4
TÊN GA ĐẾN MÁC TÀU NGỒI MỀM ĐH NẰM K6 T1 ĐH NẰM K6 T2 ĐH NẰM K6 T3 ĐH NẰM K4 T1 ĐH NẰM K4 T2 ĐH
ĐỒNG HỚI 526 754 725 634 790 780
+ Với tàu SE5/6
TÊN GA ĐẾN MÁC TÀU NGỒI MỀM ĐH NẰM K6 T1 ĐH NẰM K6 T2 ĐH NẰM K6 T3 ĐH NẰM K4 T1 ĐH NẰM K4 T2 ĐH
ĐỒNG HỚI 487 664 640 562 694 688
+ Với tàu QB1/2
TÊN GA ĐẾN MÁC TÀU NGỒI MỀM ĐH NẰM K6 ĐH NẰM K4 T2 ĐH
ĐỒNG HỚI 485 700 800
Lưu ý:*
-*Trẻ em dưới 5 tuổi miễn phí vé tàu*
- Trẻ em từ 5 tuổi – 9 tuổi nếu dưới 1m3 thì *phải mua ½ vé ( chỉ được sử dụng ½ chỗ trên giá trị vé, nếu sử dụng nguyên giường thì tính nguyên vé). Nếu trên 1m3 tính vé như 1 người lớn.

Đặc biệt :
+*Miễn phí giao vé tận nơi cho khách hàng trong quận nội thành.
+ Sẽ giảm giá từ 10 - 50k/ 01 vé với khách hàng đặt từ 5 vé trở lên
Hotline: 0904 933 568
*Ghi chú
Ngoài ra công ty chúng tôi có bán vé tàu hỏa các chặng sau:
+ Hà Nội - Vinh & Vinh - Hà Nội
+ Hà Nội - Lào Cai & Lào Cai - Hà Nội
+ Hà Nội - Huế & Huế - Hà Nội
+ Hà Nội - Đà Nẵng & Đà Nẵng - Hà Nội
+ Hà Nội - Sài Gòn & Sài Gòn - Hà Nội
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết.
Contact person: Mr. Đông
E-mail: info@vitour.com.vn
Tel: (+84.4) 3995 8651 - 3995 8652 * Fax: (+84.4) 3556 2543.
Hotline: *0904 933 568.
*Website: http://dulichmienbac.com.vn/* *www.vitour.com.vn* www.tourbien.net
*
Công ty TNHH Dich Vụ Du Lịch Vitour**là đại lý cấp I chuyên bán vé của tàu hoả chặng *Hà Nội - Đồng Hới & Đồng Hới - Hà Nội.*Đặc biệt, đơn vị chúng tôi bao gồm dịch vụ giao vé tận nơi cho Quý khách hàng đặt vé tại đại lý của chúng tôi.
CÁC LOẠI VÉ BÁN RA
- *Ngồi cứng thường*
- Ngồi cứng lạnh
- Ngồi mềm điều hòa
- Nằm cứng k6 điều hòa
- Nằm mềm K4 điều hòa
- Nằm mềm K4 điều hòa óp gỗ
BẢNG GIÁ VÉ HIỆN HÀNH
*
Bảng giờ tầu và giá vé chiều Hà Nội – Sài Gòn
TÊN GA \ MÁC TÀU SE1 SE3 SE5 SE7 SE19 NA1 TN1
HÀ NỘI 19.00 23.00 15.45 06.15 19.30 21.30 10.05
GIÁP BÁT 10.18
PHỦ LÝ 16.50 07.19 11.17
NAM ĐỊNH 20.36 17.28 07.56 21.06 23.12 11.57
NINH BÌNH 18.03 08.30 21.39 12.34
BỈM SƠN 18.39 13.28
THANH HÓA 22.15 19.19 09.40 22.46 02.37 14.09
CẦU GIÁT 04.17
CHỢ SY 21.00 04.43 15.56
VINH 00.44 04.07 22.10 11.56 02.13 05.55 16.42
YÊN TRUNG 22.40 02.43 17.19
HƯƠNG PHỐ 23.54 03.39 18.20
ĐỒNG LÊ 04.44 19.51
ĐỒNG HỚI 04.31 07.49 02.34 15.43 06.27 21.36
ĐÔNG HÀ 06.43 04.51 17.40 08.25 23.50
HUẾ 07.57 10.45 06.07 19.07 09.55 01.13
LĂNG CÔ 07.31 11.39 03.06
ĐÀ NẴNG 10.31 13.12 08.56 21.41 13.55 04.38
TAM KỲ 12.05 10.44 06.24
NÚI THÀNH 07.02
QUẢNG NGÃI 13.28 11.57 00.35 08.09
BỒNG SƠN 10.09
DIÊU TRÌ 16.16 18.20 14.57 03.23 12.11
TUY HÒA 18.33 17.11 05.32 14.20
NHA TRANG 20.28 22.03 19.4 07.37 16.46
THÁP CHÀM 22.04 21.17 09.11 18.48
MƯƠNG MÁN 11.41 21.57
LONG KHÁNH 01.05
BIÊN HÒA 03.56 02.12
SÀI GÒN 04.10 05.00 04.40 15.05 03.03
Giá Vé Tầu SE1
TÊN GA ĐẾN \ MÁC TÀU NGỒI CỨNG ĐH NGỒI MỀM ĐH NẰM CỨNG K6 T1 NẰM CỨNG K6 ĐH T2 NẰM CỨNG K6 ĐH T3 NẰM MỀM K4 ĐH T1 NẰM MỀM K4 ĐH T2
PHỦ LÝ 33 36 53 50 43 56 56
NAM ĐỊNH 52 56 82 80 67 87 86
NINH BÌNH 68 74 108 104 88 115 113
THANH HÓA 103 112 165 158 134 174 172
VINH 187 204 300 287 243 316 313
ĐỒNG HỚI 323 352 518 495 420 547 540
ĐÔNG HÀ 385 420 617 590 500 650 644
HUẾ 426 464 743 710 604 785 776
ĐÀ NẴNG 490 533 823 788 670 870 860
TAM KỲ 516 562 826 790 670 873 863
QUẢNG NGÃI 550 597 878 840 713 927 917
DIÊU TRÌ 648 705 1037 992 842 1095 1083
TUY HÒA 708 770 1133 1085 920 1197 1184
NHA TRANG 806 878 1420 1360 1153 1500 1483
THÁP CHÀM 887 966 1520 1454 1234 1605 1587
BÌNH THUẬN 916 998 1526 1460 1240 1612 1594
BIÊN HÒA 960 1046 1554 1487 1262 1640 1623
SÀI GÒN 972 1058 1556 1490 1264 1643 1625
Giá Vé Tầu SE3
TÊN GA ĐẾN \ MÁC TÀU NGỒI CỨNG ĐH NGỒI MỀM ĐH NẰM CỨNG K6 ĐH T1 NẰM CỨNG K6 ĐH T2 NẰM CỨNG K6 ĐH T3 NẰM MỀM K4 ĐH T1 NẰM MỀM K4 ĐH T2
VINH 193 210 324 310 263 342 338
ĐỒNG HỚI 333 363 560 535 455 592 585
HUẾ 440 478 804 770 654 850 840
ĐÀ NẴNG 505 550 890 850 724 940 930
QUẢNG NGÃI 592 645 1044 1000 850 1104 1090
DIÊU TRÌ 668 727 1122 1073 912 1186 1172
NHA TRANG 830 905 1536 1470 1250 1624 1604
SÀI GÒN 992 1080 1666 1593 1355 1760 1740
Bảng giờ tầu và giá vé chiều Sài Gòn – Hà Nội
TÊN GA \ MÁC TÀU SE2 SE4 SE6 SE8 TN2 SE20 NA2
SÀI GÒN 19.00 23.00 15.45 06.30 10.05
BIÊN HÒA 19.39 16.24 10.48
LONG KHÁNH 11.57
MƯƠNG MÁN 19.04 09.42 14.14
THÁP CHÀM 21.20 11.55 16.42
NHA TRANG 02.31 05.33 23.49 13.23 18.24
TUY HÒA 15.24 21.37
DIÊU TRÌ 06.17 9.14 04.08 17.13 23.32
BỒNG SƠN
QUẢNG NGÃI 09.13 07.19 20.31
NÚI THÀNH
TAM KỲ 10.21 8.34
ĐÀ NẴNG 11.51 14.30 10.18 23.12 16.50
LĂNG CÔ 11.58 18.15
HUẾ 14.43 17.06 13.21 02.07 10.38 19.42
ĐÔNG HÀ 15.59 14.40 03.26 12.06 21.06
ĐỒNG HỚI 17.44 19.56 17.02 05.21 14.06 23.16
ĐỒNG LÊ 18.43 16.15
HƯƠNG PHỐ 20.48 17.27
YÊN TRUNG 21.42 18.43
VINH 21.37 23.41 22.08 09.26 19.12 03.58 20.40
CHỢ SY 22.55 21.35
CẦU GIÁT 22.01
THANH HÓA 00.16 00.58 11.56 22.49 06.42 23.47
BỈM SƠN 07.25
NINH BÌNH 02.25 13.07 08.05
NAM ĐỊNH 02.15 03.00 13.41 08.52 01.49
PHỦ LÝ 03.37 14.18
HÀ NỘI 04.02 05.00 04.45 15.28 11.10 04.22
Giá Vé tầu SE2
GA ĐI - GA ĐẾN \ TÀU NGỒI CỨNG ĐH NGỒI MỀM ĐH NẰM CỨNG K6 ĐH T1 NẰM CỨNG K6 ĐH T2 NẰM CỨNG K6 ĐH T3 NẰM MỀM K4 ĐH T1 NẰM MỀM K4 ĐH T2
SÀI GÒN - HÀ NỘI 972 1058 1556 1490 1264 1643 1625
BIÊN HÒA - HÀ NỘI 960 1046 1554 1487 1262 1640 1623
MƯƠNG MÁN - HÀ NỘI 916 998 1526 1460 1240 1612 1594
THÁP CHÀM - HÀ NỘI 887 966 1520 1454 1234 1605 1587
NHA TRANG - HÀ NỘI 806 878 1420 1360 1153 1500 1483
TUY HÒA - HÀ NỘI 708 770 1133 1085 920 1197 1184
DIÊU TRÌ - HÀ NỘI 648 705 1037 992 842 1095 1083
QUẢNG NGÃI - HÀ NỘI 550 597 878 840 713 927 917
TAM KỲ - HÀ NỘI 516 562 826 790 670 873 863
ĐÀ NẴNG - HÀ NỘI 490 533 823 788 670 870 860
HUẾ - HÀ NỘI 426 464 743 710 604 785 776
ĐÔNG HÀ - HÀ NỘI 385 420 617 590 500 650 644
ĐỒNG HỚI - HÀ NỘI 323 352 518 495 420 547 540
VINH - HÀ NỘI 187 204 300 287 243 316 313
THANH HÓA - HÀ NỘI 103 112 165 158 134 174 172
NINH BÌNH - HÀ NỘI 68 74 108 104 88 115 113
NAM ĐỊNH - HÀ NỘI 52 56 82 80 67 87 86
PHỦ LÝ - HÀ NỘI 33 36 53 50 43 56 56
Giá vé tầu SE4*
GA ĐI - GA ĐẾN \ TÀU NGỒI CỨNG ĐH NGỒI MỀM ĐH NẰM CỨNG K6 ĐH T1 NẰM CỨNG K6 ĐH T2 NẰM CỨNG K6 ĐH T3 NẰM MỀM K4 ĐH T1 NẰM MỀM K4 ĐH T2
SÀI GÒN - HÀ NỘI 992 1080 1666 1593 1355 1760 1740
NHA TRANG - HÀ NỘI 830 905 1536 1470 1250 1624 1604
DIÊU TRÌ - HÀ NỘI 668 727 1122 1073 912 1186 1172
QUẢNG NGÃI - HÀ NỘI 592 645 1044 1000 850 1104 1090
ĐÀ NẴNG - HÀ NỘI 592 645 1044 1000 850 1104 1090
HUẾ - HÀ NỘI 505 550 890 850 724 940 930
ĐỒNG HỚI - HÀ NỘI 333 363 560 535 455 592 585
VINH - HÀ NỘI 193 210 324 310 263 342 338
Quý khách hàng cần chú ý khi tra cứu giá vé:
*- Không thể đồng thời chọn Mã tàu và Loại chỗ là Tất cả.
- Những giá vé có định dạng A/B: A là giá cho các ngày Thứ 2, Thứ 6, Thứ 7 và Chủ Nhật. B là giá vé cho các ngày Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5. Những giá vé không có định dạng này là giá được áp dụng cho tất cả các ngày trong tuần.
- Giá vé trong các bảng trên là giá vé từ ga Hà Nội (Long Biên) đến các ga đối với tàu số lẻ và giá vé từ các ga về ga Hà Nội (Long Biên) đối với tàu số chẵn.
- Khi tra tìm giá vé có ga đi là Hà Nội chọn tàu số lẻ, tra tìm giá vé có ga đến là Hà Nội chọn tàu số chẵn.
- Chọn ngày đi tàu để có giá vé chính xác vì ngành Đường sắt có thể điều chỉnh giá vé trong các dịp Hè, Lễ, Tết.
Du lịch Vitour còn cung cấp tour Du lịch Sapa hàng ngày, đồng thời là đại lý số 1 của các hãng tàu chuyên tuyến du lich Sapa như: Livitran, Fanxipang Express, Ratraco... chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng*dịch vụ*tốt nhất với giá cả hợp lý. Vui lòng liên lạc trực tiếp Phòng dịch vụ vé tàu Sapa:*
info@Vitour.com.vn
043 99 58 651//0904 933 568 Mr Đông
*