[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/04/04/1166892/201304111411_rt_vndt_vl0417.jpg[/IMG]

Đèn đọc phim công nghiệp
Model: VIEWER-LITE 0417
Hãng cung cấp: Keiyu
Xuất xứ: Đài Loan
Thông tin chi tiết:
- Độ đen đọc được tối đa: 4,0D
- Nguồn điện: 220VAC/ 50Hz
- Kích thước: 572 x 542 x 85 m

[B][I]Liên hệ:[/I][/B]

[B]Công ty CP Giải pháp Công nghệ Kiểm tra Không phá hủy Dầu khí Việt Nam[/B]

Đ/c: 32 Nguyễn Trường Tộ - P.12 - Q.4 - Tp.HCM

Salesman: Trần Văn Khuê

Mobile: 0906 626 921


[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]