0914 997 998 4tr5
0914 791 791 2tr7
0913 117 113 800
0914 990 998 700

e bán theo giá trên luôn nhé nên ae đừng xin giá pix
và sẽ cập nhật thêm nữa