Do sinh em be khong nguoi trong coi nen toi can sang quan ca phe Moon so 19 Dong Xoai, Quan Tan Binh (gan cho Hoang Hoa Tham). Quan chuyen kinh doanh ca phe va com van phong, hien dang kinh doanh tot, dien tich quan hon 100m2 co 2 mat tien, 3 lau, phia duoi kinh doanh 3 lau tren cho thue 7 phong, ai co nhu cau lien he 0909840135 (Hong Anh). Gia sang la 220 trieu (trong do co 75 trieu tien coc), tiep nguoi thien chi.

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]