Digital Photo & Sign Show là triển lãm chuyên ngành về các thiết bị ngành ảnh, biển quảng cáo, các thiết bị nghe nhìn, phát sóng truyền hình.