[b][size=4]GSM [url=http://khanhhoi.vn/tin-khanh-hoi/thiet-bi-nhan-tin-gsm-modem.html]Modem[/url][/size][/b][size=4] G2403R là Thiết bị gửi và nhận [url=http://khanhhoi.vn/tin-khanh-hoi/thiet-bi-nhan-tin-gsm-modem.html]tin nhắn[/url] tự động, được coi là một trong những "cổng giao tiếp thông minh" theo cách gọi của chúng tôi bởi các chức năng: Giao tiếp GSM/GPRS [url=http://khanhhoi.vn/tin-khanh-hoi/thiet-bi-nhan-tin-gsm-modem.html]Modem[/url], gửi và nhận [url=http://khanhhoi.vn/tin-khanh-hoi/thiet-bi-nhan-tin-gsm-modem.html]tin nhắn[/url], import excel gửi tin [url=http://khanhhoi.vn/tin-khanh-hoi/thiet-bi-nhan-tin-gsm-modem.html]hàng loạt[/url], nhắn tin thông minh.[/size]
[center][/center]
[b][size=4]Tiện ích:[/size][/b]
[list][*][size=4]Có thể truy cập Internet không dây qua GSM/GPRS [url=http://khanhhoi.vn/tin-khanh-hoi/thiet-bi-nhan-tin-gsm-modem.html]Modem[/url] do có phần mềm kết nối với cổng COM (RS232) truy xuất dữ liệu [url=http://khanhhoi.vn/tin-khanh-hoi/thiet-bi-nhan-tin-gsm-modem.html]tin nhắn[/url] [url=http://khanhhoi.vn/tin-khanh-hoi/thiet-bi-nhan-tin-gsm-modem.html]SMS[/url] từ modem[/size][*][size=4]Có tính tương tác để nhận và gửi [url=http://khanhhoi.vn/tin-khanh-hoi/thiet-bi-nhan-tin-gsm-modem.html]tin nhắn[/url]: cho phép các ứng dụng khác giao tiếp với phần mềm để ra lệnh gửi và nhận [url=http://khanhhoi.vn/tin-khanh-hoi/thiet-bi-nhan-tin-gsm-modem.html]tin nhắn[/url].[/size][*][size=4]Có ứng dụng import excel để nhắn tin [url=http://khanhhoi.vn/tin-khanh-hoi/thiet-bi-nhan-tin-gsm-modem.html]hàng loạt[/url]. Với danh sách số điện thoại và nội dung từ excel, hay có thể chọn danh sách từ address book để nhắn tin [url=http://khanhhoi.vn/tin-khanh-hoi/thiet-bi-nhan-tin-gsm-modem.html]hàng loạt[/url].[/size][*][size=4]Nhắn tin thông minh: Cho phép lựa chọn các chế độ trong trường hợp gửi không được; Cho phép gắn tối đa 4 GSM [url=http://khanhhoi.vn/tin-khanh-hoi/thiet-bi-nhan-tin-gsm-modem.html]Modem[/url] và chế độ gửi cân bằng tải; Tốc độ có thể gửi từ 1500 đến 1800 sms/giờ[/size][*][size=4]Sử dụng thích hợp cho các dự án đòi hỏi thiết bị hoạt động liên tục 24/24 qua các ứng dụng: Voice, Data, Fax, Internet (GPRS).[/size][/list]
[b][size=4]Ứng dụng[/size][/b][size=4]:[/size]
[list][*][size=4]Gửi [url=http://khanhhoi.vn/tin-khanh-hoi/thiet-bi-nhan-tin-gsm-modem.html]SMS[/url] đến người dùng các chương trình khuyến mãi, [url=http://khanhhoi.vn/tin-khanh-hoi/thiet-bi-nhan-tin-gsm-modem.html]quảng cáo[/url] về một loại sản phẩm và dịch vụ. (có sẵn)[/size][*][size=4]Khách hàng dùng ĐTDĐ dò mã trúng thưởng trên sản phẩm mới (có sẵn)[/size][*][size=4]Dùng [url=http://khanhhoi.vn/tin-khanh-hoi/thiet-bi-nhan-tin-gsm-modem.html]SMS[/url] bình chọn sản phẩm, thăm dò ý kiến khách hàng để cho ra một loại sản phẩm mới, Chi phí tìm hiểu thị trường thấp. (lập trình)[/size][*][size=4]Đại lý có thể gửi một [url=http://khanhhoi.vn/tin-khanh-hoi/thiet-bi-nhan-tin-gsm-modem.html]tin nhắn[/url] để kiểm tra lượng hàng tồn trong kho (Tại kho công ty) và thực hiện việc đặt hàng thông qua [url=http://khanhhoi.vn/tin-khanh-hoi/thiet-bi-nhan-tin-gsm-modem.html]SMS[/url]. (có sẵn)[/size][*][size=4]Đối với nội bộ: Thông báo họp khẩn cấp bằng [url=http://khanhhoi.vn/tin-khanh-hoi/thiet-bi-nhan-tin-gsm-modem.html]SMS[/url] với nội dung ngắn gọn về giờ, địa điểm cuộc họp tỏ ra rất hiệu quả và giảm chi phí. (có sẵn)[/size][*][size=4]Tự động kiểm tra sự cố và gửi tin [url=http://khanhhoi.vn/tin-khanh-hoi/thiet-bi-nhan-tin-gsm-modem.html]SMS[/url] kịp thời bằng [url=http://khanhhoi.vn/tin-khanh-hoi/thiet-bi-nhan-tin-gsm-modem.html]SMS[/url] tới các nhân sự liên quan là điểm mạnh của hệ thống chất lượng hiện nay. (lập trình)[/size][*][size=4]Và bao nhiêu ứng dụng khác nằm trong kho cảm hứng sang tạo của bạn (lập trình)[/size][/list]
[b][size=4]Phụ kiện:[/size][/b]

[size=4]- [url=http://khanhhoi.vn/tin-khanh-hoi/thiet-bi-nhan-tin-gsm-modem.html]Modem[/url] GSM/GPRS[/size]

[size=4]- Adaptor supply[/size]

[size=4]- RS232 cable / USB cable[/size]

[size=4]- CD hướng dẫn (tài liệu hướng dẫn)[/size]

[b][size=4]Tính năng kỹ thuật[/size][/b]
[list][*][size=4]Industrial design (Kiểu dáng công nghiệp)[/size][*][size=4]Aluminum casing (Vỏ bọc nhôm)[/size][*][size=4]Wireless access to internet (Truy cập internet không dây)[/size][*][size=4]Based on Wavecom module Q2403A (hoạt động trên Module Wavecom Q2403A)[/size][*][size=4]Dual-band 900/1800MHZ (Tần số 900/1800MHZ)[/size][*][size=4]3V SIM card slot[/size][*][size=4]Standard RS232 interface (Giao diện chuẩn RS232) / USB 2.0[/size][*][size=4]SIM Application (Ứng dụng SIM[/size][/list]
[b][u]THÔNG TIN LIÊN HỆ:[/u][/b]

[b]CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG KHÁNH HỘI[/b]

[b]Địa chỉ: [/b][b]145A Hà Huy Giáp, P.Thạnh Lộc, Q.12, HCM[/b]

[b]Mobile: 0977 082838 [/b]

[b]ĐT: [/b][b]08 625 69 777[/b][b] – [/b][b]625 86 777[/b]

[b]Website: [url=http://www.khanhhoi.net/]www.khanhhoi.net[/url][/b]

[b]Email: [url=mailto:khnhcm@khanhhoi.net]khnhcm@khanhhoi.net[/url] [/b]

[b]Ym & yahoo: khncoltd
[/b]

_________________________
[size=1]Composed/Posted with [url=http://www.shajul.net/]WYSIWYG BBCode Editor[/url][/size]