[B]THẦY THỤY - CHUYÊN DẠY KÈM VI TÍNH TẠI NHÀ HỌC VIÊN[/B]
[B]PHƯƠNG PHÁP 1 KÈM 1 - TRỰC QUAN THỰC TẾ - TỰ TIN - DỄ HIỂU[/B]
- [B]TIN HỌC CĂN BẢN[/B] (Windows, phần cứng, cài đặt chương trình,*Internet*, đánh máy nhanh 10*
ngón...) để làm chủ máy tính
- [B]TIN HỌC VĂN PHÒNG[/B] ([B]MS.Word[/B] (soạn thảo văn bản), [B]MS.Excel[/B] (xử lý dữ liệu), MS.PowerPoint*
(trình chiếu), Publisher,..)
- [B]TIN HỌC ĐỒ HỌA[/B] ([B]Photoshop[/B]- cắt ghép, chỉnh sửa ảnh, [B]Corel[/B]- vẽ thiết kế, [B]Illustrator, Indesign,[/B]*
[B]3Dmax,...)[/B]
- [B]LÀM VIDEO CLIP[/B] (Hiệu ứng, cắt ghép và chỉnh sửa phim… với [B]Premier, Affter Effect[/B],…)
Liên hệ: 01652.44.66.79 (Thầy Thụy)

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]