Mình cần mua số lượng vcoin và bacgate lớn và thường xuyên hàng ngày giá cả thỏa thuận tùy theo số lượng bán
Hình thức giao dịch : Trực tiếp hoặc chuyển khoản khi đã tin tưởng
Liên hệ 0979400346