Salon Đức Tri cây kéo vàng TpHCM
Địa chỉ: 49 Trần Quang Diệu, 14, Hồ Chí Minh
Điện thoại:08 6277 2306