E Cấn hàng một ít sim đuôi 1102 VIETTEL 10 số nhé.ae có cho e xin số và giá.hợp lí là e múc
Thanks
Show số và giá vào 01688.888.820