bán nốt
0964.9.5.1986
0965.1.6.1979=0965.161.979

tất cả đều nguyên kít, full time
cả cặp 2tr.
kết call 0989.065.768. thanks