09.1243.1243
09.1341.1341
09.1884.1884
09.1921.1921
0916.919.916

Tất cả là sim trả trước đã kích giá 10T/5 sim
Liên hệ: 0919189888 - 0989498949