[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/04/04/1173439/201304163225_images.jpg[/IMG]
[B]* * * **[/B][B]CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIỆT NAM[/B]
[I]Trụ sở chính[/I][I]: [B]Phòng 2 Nhà A3 - Đại Học Quốc Gia - Cầu Giấy – Hà Nội[/B][/I]
[I]TP. HCM1[/I][I]: [B]Số 181/9 Đường 3/2 Phường 11 Quận 10 TP. HCM[/B][/I] [B][I](Đối Diện Khách Sạn Kỳ Hòa)[/I][/B]
[I]TP. HCM2:[/I]195 đường D2, P25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
[B]Hotline[/B][B][I]** :[/I][/B] [B]0966 89 54 84[/B] [B](Gặp Ms Trang– Phòng đào tạo)[/B]
[B]Email**[/B] : [I][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=mailto%3Aphamngoctrang2510%40gmail.com"]phamngoctrang2510@gmail.com[/URL][/I][B][I]*****[/I][/B]
[B]Yahoo *[/B][B]:* trang.ngoc25[/B]
[B]Web[/B] [B]:[/B] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fhcm.giaoducvietnam.edu.vn%2F"]http://hcm.giaoducvietnam.edu.vn/[/URL]
[B]Về việc mở lớp[/B] [B][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fhcm.giaoducvietnam.edu.vn%2F"]Đào tạo An toàn trong Lao động[/URL][/B]
[B]Đáp ứng nhu cầu tập huấn của nhiều tổ chức, cá nhân. Phối hợp với các trung tâm đào tạo, Công ty Cổ Phần Giáo Dục Việt Nam tiếp tục mở các lớp Đào tạo Huấn luyện An toàn Vệ sinh lao động cho các đối tượng: là Người sử dụng lao động, Người Lao động, Cán bộ làm công tác An toàn vệ sinh lao động tại cơ sở *nhằm cập nhật kiến thức pháp luật nâng cao trình độ nghiệp vụ cho doanh*nghiệp, cá nhân có nhu cầu. Kết thúc khoá học, học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng nhận theo đúng quy định.[/B]
[B]Thời gian** :- *2 ngày (đối với Người lao động, Người sử dụng lao động)[/B]
[B]******************* - 3 ngày (đối với cán bộ làm công tác An toàn vệ sinh lao động tại cơ sở)[/B]
[B]Giảng viên*: Là các giảng viên cao cấp của trường ĐH Lao động*Xã hội, Trung tâm Đào tạo An toàn Lao động của Bộ Lao động Thương binh Xã hội.[/B]
[B]Học phí****** : 600.000 VND/người (bao gồm chi phí tài liệu và ăn nhẹ giữa giờ)[/B]
[B]Đối tượng***: Các nhà quản lý Doanh nghiệp; quản lý sản xuất; cán bộ, nhân viên làm viêc trong ngành công nghiệp sản xuất, chế tạo, xây dựng…[/B]
[B]Địa điểm[/B] học lớp An toàn Lao động : 554 Hoàng Quốc Việt -Cầu Giấy – Hà Nội
[B]Công ty nhận tổ chức chức đào tạo theo*HỢP ĐỒNG:**Nghiệp vụ đấu thầu, Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình, Giám sát thi công công trình, Kỹ sư định giá,Bất động sản,* An toàn Lao động,*Bán hàng chuyên nghiệp; Quản trị kho hàng; Các kỹ năng hành chính ngắn hạn: Văn thư Lưu trữ, Thư ký văn phòng, Thông tin thư viện,...., Các kỹ năng Mềm: Kỹ năng Làm việc Nhóm, Kỹ năng Thuyết trình; Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch….*cho các Doanh nghiệp, cơ quan có nhu cầu[/B]
*
[I]Trụ sở chính[/I][I]: [B]Phòng 2 Nhà A3 - Đại Học Quốc Gia - Cầu Giấy – Hà Nội[/B][/I]
[I]TP. HCM1[/I][I]: [B]Số 181/9 Đường 3/2 Phường 11 Quận 10 TP. HCM[/B][/I] [B][I](Đối Diện Khách Sạn Kỳ Hòa)[/I][/B]
[I]TP. HCM2:[/I]195 đường D2, P25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
[B]Hotline[/B][B][I]** :[/I][/B] [B]0966 89 54 84[/B] [B](Gặp Ms Trang– Phòng đào tạo)[/B]
[B]Email**[/B] : [I][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=mailto%3Aphamngoctrang2510%40gmail.com"]phamngoctrang2510@gmail.com[/URL][/I][B][I]*****[/I][/B]
[B]Yahoo *[/B][B]:* trang.ngoc25[/B]
[B]Web[/B] [B]:[/B] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fhcm.giaoducvietnam.edu.vn%2F"]http://hcm.giaoducvietnam.edu.vn/[/URL]
*
*

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]