Khi một doanh nghiệp hoặc cá nhân xác định rằng mình cần xuất hiện trên Internet với website riêng thì bước đầu tiên cần làm là đăng ký mua những*[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fdomain.helu.vn%2F"]tên miền[/URL]*liên quan đến tên doanh nghiệp, sản phẩm và các thương hiệu khác của mình.
Mọi người có thể đăng ký tên miền với những phần mở rộng sau:
- Tên miền cấp cao phổ biến (gTLD) với những “đuôi” như: .com, .net, .org... Bất cứ ai ở bất kỳ đâu cũng có thể đăng ký mua tên miền loại này.
- Tên miền cấp cao mã quốc gia (ccTLD) do từng quốc gia cấp phát theo quy định và nguyên tắc riêng. Hiện nay ở Việt Nam tên miền ccTLD là .vn, do Nhà nước Việt Nam quản lý.
Làm sao để bạn biết tên miền nào chưa bị mua mất? Trước khi đăng kí tên miền bạn có thể*[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fdomain.helu.vn%2F"]kiem tra ten mien[/URL]*tại website:*[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fdomain.helu.vn%2F"]http://domain.helu.vn[/URL]
Nếu bạn là một nhà đầu cơ tên miền, bạn cần tìm những tên miền tiềm năng bạn có thể*[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fdomain.helu.vn%2Ften-mien-viet-nam-het-han.html"]kiem tra ten mien het han[/URL], để xem những tên miền hay và chớp ngay thời cơ có được những tên miền đẹp vừa hết hạn.

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]