Vina mới nguyên kít 100%, hưởng đủ KM khi kích hoạt:

01275 99 8888
….giá 8tr (*)

Giao dịch trực tiếp tại Q.12 - TB, các bác ở tỉnh xa mua bán bằng chuyển khoản.
Call : 0943 595959

Thanks all!