Tất cả là SIM NK trả trước .
AE Kết Con Nào Call Trực Tiếp Cho e để có giá tốt !
Liên Hệ : 0965.26.26.26 - 0933.606.888


097.234.3979 = 6,5
0967.67.3979
= 6,0
0968.55.3979
= 5,5
0968.59.3979 = 5,5
0967.59.3979 = 5,5
0967.87.3979
= 4,5
0967.78.3979
= 4,5
0966.15.3979
= 4,0
0984.66.3979
= 5,5
0966.26.3979
= 5,0
0966.65.3979
= 4,5
0969.06.3979
= 3,5
0969.21.3979
= 3,5
0963.10.3979
= 3,0
0969.90.3979
= 3,5
0962.17.3979
= 2,5
0963.70.3979
= 2,5