bán sim độc 4953 đây ai mua bơi vao đây
ban so :096.234.4953 ai mua lien he : 0967.229.779 thank!