Chương trình này chỉ dành cho những người chơi có lệnh gửi tiền đầu tiên từ ngày 15 tháng 3 năm 2013 đến 14 tháng 4 năm 2013.
Số tiền gửi tối thiểu để giành chiếc áo Dafabet là 800.000VNĐ. Áo Dafabet chỉ dành cho 100 người chơi đầu tiên đủ điều kiện.
Người chơi phải giành tiền thưởng của họ ngay lập tức ngay khi lệnh gửi tiền đầu tiên được hoàn thành hoặc trước khi cược đầu tiên được đặt, mặt khác, tiền thưởng sẽ bị từ chối. Nếu người chơi đã yêu cầu “Tiền Thưởng Tăng Cấp” hiện có của chúng tôi trước, họ sẽ không thể nhận “100% Tiền Thưởng Cho Lần Gửi Đầu Tiên”. [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.dafamedia.com%2Fdafabet%2F2013%2F03%2Fsign-up-bonus%2Fvn%2F%3FtrackingId%3DTRK172922036%26amp%3BmediaId%3DMED434073949%26amp%3Blanguage%3Den-US"]Tham gia ngay[/URL]
[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fcdn.resources.dfzuqiu.org%2Fprod%2Fimages%2Frefer-a-friend%2Frefer-a-friend-ticker-vn.jpg"][IMG]http://cdn.resources.dfzuqiu.org/prod/images/refer-a-friend/refer-a-friend-ticker-vn.jpg[/IMG][/URL]

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]