Tứ quý hay sảnh các bác cứ ném vào đây cho em. Thank;