0963.666.444 = 6,1 triệu - 0964.18.7999 = 2,8 triệu ( sim nguyên kít ) : kết là chốt !


liên hệ 091 668 4444 & 031 662 9999

Web sim siêu siêu rẻ :
http://hoangtuquy.com