0948.286.168
0946.586.368
0942.486.568


(lấy cả 3 em giá 850K lấy lẻ call)

(Sim trả trước đã kick)


***
LH: 0945.88.0123