Nhằm giúp các bạn sinh viên ngành Điện Tử, Tự Động* thực hiện tốt luận văn tốt nghiệp, chúng tôi nhận hướng dẫn các Đồ Án, Báo Cáo Thực Tập, Luận Văn Tốt Nghiệp ngành Điện Tử, Tự động.
-********* Hệ thống lại các kiến thức chuyên ngành cho sinh viên.
-********* Hướng dẫn sinh viên chọn đề tài phù hợp với khả năng từng sinh viên.
-********* Hướng dẫn sinh viên xây dựng Sơ Đồ Khối , Sơ Đồ Nguyên Lý luận văn.
-********* Hướng dẫn sinh viên thiết kế, tính toán , lập lưu đồ giải thuật cho đề tài. *
-********* Thi công hoàn chỉnh đề tài.
-********* Tổ chức bảo vệ thử cho từng sinh viên.
Trong suốt quá trình hướng dẫn sinh viên sẽ cập nhật lại kiến thức một cách tốt nhất, là hành trang cho quá trình làm việc sau này.
Mọi chi tiết xin liên hệ : *0909318980 ( Anh Vũ )

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]