Do có việc đột xuất cần thanh lý vé máy bay, chuyến 19h20-21h10 HN SG ngay 18/4 cua Viêtjetair gia 1200000 (bao sang ten). Gia tren thi truong la 1693000 nhe cac ban. LH 09836312chin chin