Sim nguyên kit


096960.0990
Soi gương gánh đảo


Hàng độc chỉ 3 phím. Giá yêu 2,5 tr. Fix nhẹ lộc lá cho ae nhiệt tình