Hiện em đang phân vân giữa Leovince Corsa Carbon và AHM triova
em gắn cho Exciter GP 2011
Anh chị đi trước chỉ giúp em với ạ , em chỉ cẩn pô nổ hay thôi chứ xe em máy ZIN