[B][IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/04/05/1176276/201304083858_to_roi.jpg[/IMG]*[/B]
[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/04/05/1176276/201304083852_cai_tao_sieu_thi_co._op_mart.jpg[/IMG]
Nhà xưởng bị nóng[B]. Bạn muốn chống nóng?[/B]
Workshop is so hot. Would you like to anti – hot?
[B]Công nhân không thể làm việc hết năng suất[/B][B]. Bạn muốn cải thiện?
[/B]Your workers can't do their best. Would you like to improve?
[B]Chi phí tiêu thụ điện năng cao[/B][B]. Bạn muốn giảm chi phí?[/B]
High payment for the electric consumption. Would you like to reduce cost?
[B]Sản phẩm chất lượng – Giá thành hợp lý – Thân thiện môi trường[/B] – [B]Thi công không ảnh hưởng sản xuất[/B]
Goods of good quality - Reasonable price – Friendly to environment – Executing the work does not affect to the manufacturing processes
[B]Những công trình tiêu biểu đã sử dụng vật liệu cách nhiệt Cát Tường:[/B]
Một số công trình đã cải tạo: Nhà máy Kinh Đô, Nhựa Bình Minh, *Giấy Vĩnh Xuân, Giấy Tân Mai,*Dệt May Thế Hòa, Bao Bì Sông Đào, Biti's, Hệ thống siêu thị Co.op – Mart, v.v...
Một số công trình đã làm mới: Nhà máy Sữa Vinamilk, Thuốc lá Sài Gòn, AJINOMOTO, Bia Sài Gòn, Dona Footwear (Giày Nike), Mapletree Logistic, v.v...[I]******************************[/I]
[B]Chúng tôi sẽ mang đến cho Bạn giải pháp tối ưu nhất.[/B]
Contact us for your best solution.
[B][I]Quá trình xử lý chống nóng không ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất của Nhà máy, công nhân viên vẫn làm việc bình thường.[/I][/B]
[B]Chi nhánh phía Nam[/B][B]:[/B]
[B]Nguyễn Văn Sáu[/B]
ĐT: [B]0962 232 568**[I]*******[/I][/B]
Email: [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=mailto%3Asaucattuong%40yahoo.com"]saucattuong@yahoo.com[/URL]
Website: [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.cattuongcorp.com%2F"]http://www.cattuongcorp.com[/URL]
[B]CÔNG TY CP SX VL CÁCH ÂM CÁCH NHIỆT CÁT TƯỜNG[/B]
[B]CAT TUONG SOUND – HEAT INSULATION MATERIAL PRODUCTION CORPORATION[/B]

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]