0995.78.88.78
0995.78.88.38..
giá 2 em = 2triệu
0993.168.681
0993.168.861..giá 2 em = 1triệu
sim chỉ bán cặp,không bán lẻ..mong các bác thông cảm
xin liên hệ: Khánh 0938.86.1068