CTy DV Perfect Việt cung ứng nhanh giúp việc nhà, giữ trẻ, chăm người già, nuôi bệnh, nuôi sanh, tạp vụ, phục vụ nhà hàng khách sạn, bảo vệ giữ xe, có cả 3 miền để chọn lựa. LH: 102/1090 Lê Đức Thọ, Gò vấp Tel : 0903006804 , website : www. perfectviet.com