Thị trường di động sụt giảm mạnh mặc dù phân khúc smartphone đạt mức tăng trưởng 2 con số
Khảo sát của công ty GFK Temax Việt Nam cho thấy, thị trường công nghệ điện tử trong năm 2012 giảm 5% so với 2011, và thị trường chứng kiến mức tăng giảm không đồng đều của các nhóm ngành hàng so với năm trước. Nhóm sản phẩm có mức tăng trưởng tốt nhất là nhóm sản phẩm Điện lạnh, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2011.